Údaje o úvěru, které musí poskytovatel trvale zpřístupnit

Hledáte nejvhodnější spotřebitelský úvěr a potřebujete k porovnání nezbytné informace o jednotlivých půjčkách? Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. v § 92 stanovuje, že každý poskytovatel půjčky musí spotřebitelům trvale zpřístupnit informace na internetu, datovém nosiči nebo v listinné podobě.

Na co máte nárok?

Zatímco v minulosti byl často problém dohledat, kdo stojí za nabídkou půjčky, v současné době musí poskytovatel úvěru uvádět své kontaktní údaje. Máte právo znát jeho doručovací adresu, telefonní číslo a případně i email. Na svých internetových stránkách musí uvést, jak probíhá vyřízení spotřebitelského úvěru a jaké informace od Vás bude vyžadovat, aby posoudil Vaši úvěruschopnost.


Na co máte právo v souvislosti s úvěrem?

Co se týče samotného úvěru, poskytovatel Vám musí sdělit:

Pro Vaši lepší představu musí poskytovatel uvést reprezentativní příklad s výší úvěru, RPSN, celkovými náklady, celkově splatnou částkou a dalšími náklady, které nejsou započteny do celkových nákladů úvěru.

Rovněž máte právo vědět:

Poskytovatel úvěru Vám musí sdělit výši nákladů na ocenění nemovitosti a nesmí před Vámi zatajit povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě, jež je podmínkou pro získání úvěru za nabízených podmínek.