Pozor! Tato stránka byla publikována v minulosti a uvedená fakta již nemusí odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Půjčka bez doložení příjmů

Článek publikován dne 15. 5. 2014

Pojistné

Pojistné je výše úplaty za poskytování pojistné ochrany, jeho výše se uvádí v pojistné smlouvě. Platí se za určité období v předem stanovené podobě a intervalech. Může to být měsíčně, čtvrtletně, každého půl roku, ročně nebo jednorázově. Pojistné se hradí u všech možných typů pojistek.Pojistná smlouva

Pojistná smlouva upravuje vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Uvádí se v ní konkrétní podmínky pojištění. V případě vzniku pojistné události je pojistitel zavázán poskytnout pojistníkovi pojistné plnění ve stanoveném rozsahu. Pojistník se zase smlouvou zavazuje platit řádně pojistné. Smlouva se sjednává písemně, pokud je pojistná doba delší než 1 rok, jsou potřeba i podpisy obou stran. Sjednání pojistné smlouvy je možno nejen osobně na pobočce pojišťovny, ale také přes pojišťovacího zprostředkovatele, telefonicky nebo přes internet.

Pojistník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavře pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se nazývá pojistník. Pojistník se ve smlouvě zavazuje plnit řádně své pojistné povinnosti. Nezáleží na tom, zda je v roli pojištěného nebo se pojistné krytí vztahuje k jiné osobě. Většinou je pojistník zároveň pojištěným, ale nemusí to být pravidlo.

Pojištěný

Fyzická nebo právnická osoba, na kterou se vztahuje pojištění uzavřené pojistnou smlouvou, se nazývá pojištěný. V případě, že nastane pojistná událost, se pojištěnému vyplácí pojistné plnění. Velmi často je pojištěný zároveň pojistníkem.

Pojistné plnění

Peněžitá částka, kterou pojišťovna vyplácí pojištěnému jako náhradu vzniklé škody na základě pojistné smlouvy, se nazývá pojistné plnění. Příjemce této finanční částky může být buď přímo pojištěný, nebo obmyšlený, což je osoba oprávněná k příjmu pojistného plnění. Výše pojistného plnění závisí na druhu pojistné události a výši škody.

Náš TIP: O rychlé půjčce na cokoliv si můžete přečíst také na stránce Univerzální-Půjčka.cz.Refinancování

Další témata

Půjčky, úvěry

Doporučujeme:

Uvažujete o koupi sušičky na prádlo? Užitečné informace najdete na stránkách www.sušičky-prádla-test.cz.

Půjčka bez doložení příjmu - informace o online půjčce, u které nemusíte dokládat, kolik vyděláváte.

© 2016 INFINEA Finance, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, Půjčka-5000-ihned.cz. Tyto webové stránky byly založeny za účelem informovat čtenáře hledající informace o finančním trhu. Provozovatel webu není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů.